اراک , خیابان دکتر حسابی
ساختمان دکتر حسابی , واحد 6
09010902193
08632216779
support@alummarket.com
sales@alummarket.com

سبقت رشد تقاضاي آلومينيوم از عرضه، آينده روشن است!

آلومینیوم

باشگاه آلومينيوم: در سال ۲۰۱۷، آلومينيوم در بين فلزات پايه در بورس فلزات لندن بهترين عملکرد و بيشترين رشد قيمتي را داشت، به‌طوري که قيمت هر تن آلومينيوم در ماه‌هاي پاياني سال شديدا تحت فشار قرار گرفته است. در همين برهه، بسياري از مؤسسات تحقيقاتي جهان پيش‌بيني‌هاي خود از قيمت ميانگين آلومينيوم را براي سال‌هاي آتي منتشر کردند که عمدتا رشد قيمتي را نسبت به سال جاري وعده مي‌دهد.

آلومینیوم

به‌گزارش باشگاه‌آلومينيوم به‌نقل‌از اخبار‌فلزات، قيمت آلومينيوم طي سال‌جاري، عمدتاً تحت‌تأثير عوامل بنيادين از رشد بسيار خوبي در بورس فلزات لندن برخوردار شد؛ به‌طوري که مي‌توان گفت در بين فلزات پايه، تقريبا بهترين عملکرد را در اين بازار از خود نشان داد. مهم‌ترين عوامل رشد قيمت آلومينيوم طي اين دوره، برنامه‌ها و سياست‌هاي چين براي کاهش ظرفيت مازاد صنايع مختلف و مبارزه با آلودگي هوا بوده است. اين امر منجر به ايجاد نگراني‌ها در بازار براي تنگ‌تر شدن فاصله بين عرضه و تقاضا‌شده تا جايي‌که حتي برخي از مؤسسات، کسري عرضه را براي سال جاري پيش‌بيني کردند.

نمودار، پيش‌بيني قيمت ميانگين آلومينيوم را از‌سوي مؤسسات تحقيقاتي مختلف براي سال ۲۰۱۸ نشان مي‌دهد. همان‌طور که در اين نمودار مشاهده مي‌شود، پيش‌بيني‌هاي قيمتي هر مؤسسه براساس زمان انتشار آن مرتب شده است. اين در‌حالي است که عمده مؤسسات پيش‌بيني خود را در نزديکي رقم ۲.۰۵ هزار دلار بر هر تن ارايه کرده‌اند. گرچه در اين بين مؤسسه BAML با پيش‌بيني ۲ هزار و ۳۷۵ دلار به‌ازاي هر تن، بيشترين مقدار را براي قيمت معاملات نقدي آلومينيوم در سال آتي متصور شده است. با صرف نظر کردن از پيش‌بيني اين مؤسسه که اختلاف زيادي با ساير مؤسسات دارد، بررسي پيس‌بيني مؤسساتي که نظر خود را در ماه نوامبر ارايه داده‌اند، عمدتا نشان مي‌دهد ميانگين سطح قيمتي کمتري را براي آلومينيوم در سال آتي نسبت به ساير مؤسساتي که در ماه اکتبر اقدام به پيش‌بيني کردند، دارند. با توجه به داده‌هاي ارايه شده در نمودار، متوسط مقادير پيش‌بيني شده از سوي مؤسسات مختلف (به غير از BAML) مقداري کمتر از ۲.۰۴ هزار دلار بر تن را نشان‌مي‌دهد.

با توجه به اينکه قيمت ميانگين آلومينيوم در سال جاري (از ابتداي سال تا ۱۵ دسامبر) در حدود يک هزار و ۹۶۳ دلار به‌ازاي هر تن است، مي‌توان گفت که تقريبا تمامي مؤسسات، به غير از UBS و HSBC، به‌واسطه افزايش تقاضاي آلومينيوم و کند شدن رشد عرضه در سال آتي، مقدار ميانگين قيمت بيشتري را نسبت به سال جاري پيش‌بيني کرده‌اند. انتظار مي‌رود که ميزان تقاضاي آلومينيوم در سال آتي با ۵ درصد رشد نسبت به سال جاري مواجه باشد. اين در حالي است که در سال جاري و سال آينده، از بسياري از پروژه‌هاي توسعه‌اي افزايش ظرفيت در چين ممانعت و جلوگيري شده است.

در چين، از بين ۲۵ پروژه توسعه‌اي و پروژه‌هاي احداث ظرفيت جديد، مجوز بهره‌برداري از ۴ ميليون تن ظرفيت توليد آلومينيوم صادر شده که انتظار مي‌رود تا پايان سال به مرحله عملياتي برسد که از اين ميزان، تنها ۱.۲ ميليون تن ظرفيت جديد، متعلق به شرکت دولتي توليدکننده آلومينيوم در چين، چالکو است. در مورد سال ۲۰۱۸، در مجموع ۱۸ پروژه احداث ظرفيت جديد در چين با مجموع ظرفيت ۳.۲ ميليون تن لحاظ شده است که از اين بين حدود دوسوم آن متعلق به شرکت‌هاي دولتي، نظير چالکو، است.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *